Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Integration och invandring från främmande kulturer oförenligt.

Kategori: Synpunkter

Problem med integration beror inte främst på att olika kulturer är mer eller mindre bra.
Det beror på upplösning av normer och brist på anpassning till nya normer. Vad som fungerar bra i ett sammanhang i t.ex. Somalia fungerar kanske inte självklart så bra i Sverige och vice versa. Troligtvis skulle svenska ungdomar bli minst lika förvirrade i Somalia som somaliska och många andra invandrade ungdomar är i Sverige. Inklusive en hel del av deras föräldrar.
Det kulturella kittet oavsett art och värdering är oerhört betydelsefullt. Normer, även kulturrelativt sett dåliga, har mycket stor betydelse för människors känsla av samhörighet med samhället, lojalitet och för anpassning.
Idag ser vi i Sverige åtskilliga exempel på normativ rotlöshet som kolliderat med ett annat främmande normsystem. Det som hade stort värde i Somalia har inget eller lågt värde i Sverige, varvid människor och särskilt ungdomar söker nya värden eftersom tillvaron för alla bygger på värdegemenskap och normer.
När mötet och friktionen mellan olika normsystem blir stor, så är det begripligt att vissa eller många individer vänder sig till subkulturer som religiös extremism eller kriminalitet som erbjuder snabba enkla normativa lösningar, sammanhang och samhörighet.
Ju större friktionsyta mellan kulturer desto mer problem och behov av "integration".
Sannolikt mår en sötvattensfisk bättre i sötvatten än i saltvatten, även om sötvattnet kan ha stora svårigheter. Med andra ord kan det vara betydligt enklare, bättre och lättare att leva i ett kultursammanhang, trots vedermödor, än att att ryckas upp med rötterna och planteras i ett helt främmande sammanhang.
De flesta politiker tycks se integration som ett förargligt symptom som kan botas med pengar, när integration i själva verket är en sjukdom i termer av kulturkonflikt och normupplösning som inte alls kan botas utan att den sjukdomsalstrande orsaken identifieras och undanröjs.
Det är därför inte möjligt att samtidigt vara för en stor invandring från främmande kulturer och för att motarbeta segregation och arbeta för så kallad integration. Eftersom det finns ett logiskt orsakssamband, som aldrig kommer att försvinna, mellan invandring från främmande kulturer och integrationsproblem.
Allt tal om att fixa integrationen för sig är en problemförnekelse om inte sjukdomsorsaken erkänns eller begrips. Folkomflyttning från ett främmande kulturellt sammanhang till ett annat är själva orsaken till integrationsproblem. Så länge som detta samband förnekas eller förklaras bort av ovidkommande socioekonomiska faktorer, så förblir integrationsproblemen permanenta och olösliga.

Samerna falskt exempel på svensk rasism.

Kategori: Synpunkter

En vanlig skattning av antalet samer i Sverige idag är 20000 individer. Ingen officiell räkning förekommer, varför samerna själva gärna lätt överdriver antalet.
På 1920-/1930-talen då Herman Lundborgs rasforskningen på samer förekom var samerna nog bara 10000-15000 individer. Ännu tidigare vid förra sekelskiftet när Gustaf Retzius idkade rasforskning på samer var antalet samer naturligtvis ännu färre.
Jämför man med Sveriges totala befolkningutveckling mellan åren 1900 och 2000 då befolkningen ökade med 80 procent, från 5 till 9 miljoner, så borde antalet svenska samer år 1900 ha varit 11200 individer om man räknar baklänges. År 1900 utgjorde samerna 0,22 procent av Sveriges befolkning. Antalet samer idag motsvarar till invånarna i Finspång. De är alltså fortfarande inte så många.

Samerna utsattes för 70-100 år sedan för vetenskaplig forskning, som i efterhand av modernare forskning visat sig värdelös, men som då också drabbade andra svenska grupper som sinnesslöa, personer med lyten, asociala, zigenare, tattare och inte minst "lösaktiga" kvinnor.
Mellan åren 1942 och 1976 tvångssteriliserades cirka 2000 svenska icke samiska individer per år av olika rashygieniska skäl. Sammanlagt ungefär 70000 individer, jämfört med den selektiva rasforskningen bland 10000-15000 samer, varav alla säkert inte var studieobjekt eftersom de var utspridda över ett väldigt stort område. Gissningsvis kan inte Herman Lundborg och hans assistenter hunnit med att undersöka och mäta mer än några hundra samer.

Den svenska politiken med tvångsstereliseringar var i princip inte riktad mot etniska grupper, (även om vissa ur dessa grupper ändå kan ha drabbats).
Den svenska samiska rasforskningen och -politiken var inget enskilt projekt riktat mot bara samer, utan ingick som en mindre del i ett betydligt större paket som handlade om den svenska folkstammens renhet och bevarande.

Idag dras, i bl.a. Svt, politiken, kultursektorn och bland samer, stora växlar på det svenska samhällets rasism riktad mot samer och en anakronistisk arvsskuld projiceras på det svenska samhället och på dagens svenska befolkning.
Den svenska rasismen med samer som exempel och utgångspunkt är en genomfalsk verklighetsbeskrivning och en efterhandskonstruktion av postmoderna manipulatörer och opportunisktiska kreatörer med en helt annan agenda än att beskriva historien neutralt och sakligt, utan politiska syften.
(Jag är inte släkt med Herman Lundborg.)

Anmälan för hets mot folkgrupp i Negra Efendics sommarprogram.

Kategori: Synpunkter

På bästa sändningstid fick Negra Efindic fritt i opartiska SR i sommarprogrammet i P1 måndagen den 26:e juni 2017 lägga ut texten om muslimsk livsstil, innebärande stark aversion mot hundar, griskött och mot de som äter fläsk, vilka är vanliga svenskar och kristna. 
N.E. deklarerar i inledningen av programmet att hon visserligen inte är bokstavstroende muslim, men underförstått ändå muslim. N.E. förklarar sedan att i Sverige äter man inte hundar men "vi" äter inte fläsk (syftande på sin familj och fick lyssnarna anta på muslimer) och att alla som vill "får" (för henne eller någon obekant part under ospecifiserad tid) äta fläsk men jag tänker inte äta fläsk, precis som de flesta av er nog inte tänker äta hund om ni blev erbjudna. Något senare i inledningen hänvisar N.E. till sin mamma med citat "du är vad du äter" och "alltså du är ett svin och jag är ett litet lamm".
Vare sig svenskar, ateister, kristna eller muslimer äter veterligt hund, varför jämförelsen med att äta hund saknar relevans i N.E.´s resonemang. Hundar är dessutom för muslimer orena och haram.
Det N.E. sade med hänvisning till sin "kloka" mamma (var att "vi är vad vi äter" och "du är ett svin och jag är ett litet lamm"), var en klart kränkande värdering mot alla som äter fläsk, d.v.s. de flesta icke-muslimer undantaget judar och vegetarianer och ett tydligt separerande av "vi" mot andra d.v.s. icke-muslimer (något som antagligen är vanligt i den muslimska världen eftersom fläskätande också är starkt "haram" enligt muslimska dogmer och tradition).
N.E. gjorde också klart att hon bekände sig till familjetraditionen som underförstått är muslimsk.
Äter du gris så är du ett svin som svenskar och kristna, men om du som muslimer gör inte äter gris utan lamm så är du inte en gris eller ett svin, utan ett fint lamm eller en fin person.
Det sagda om henne, hennes familj och tradition genom metaforen om svin som sämre/illaluktande och lamm som finare/bättre kan förstås i islamskt religiöst sammanhang där rättrogna muslimer ställs mot otrogna icke-muslimer.
Lyssnarna fick alltså veta i programmet att alla som äter fläsk som svenskar och kristna är orena illaluktande grisar och svin till skillnad från henne, hennes familj och muslimer som inte äter gris av tradition utan lamm som gör dem till fina lamm eller fina bättre högre stående personer.
Dessutom skickade hon en tydlig signal till alla som inte äter gris, d.v.s. muslimer, om att de ska känna sig stolta för att inte vara grisätare och svin, indirekt som lägre stående svenskar och kristna.
Notera att N.E.´s resonemang inte bara var en privat oskyldig beskrivning, utan minst lika mycket ett återgivande av hennes och islamsk kultursyn på svenskar, kristna och fläskätare för vilken N.E. var ett språkrör.
Det är min uppfattning att Negra Efendic klart och tydligt uttryckt missaktning mot svenskar och kristna samt pekat ut fläskätare/svenskar/kristna som en sär-skild grupp och att det är att betrakta som hets mot folkgrupp. Min anmälan riktar sig mot henne och den ansvarige utgivaren för programmet.