Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Svar från NyaModeraterna med min kommentar i inledningen.

Kategori: Synpunkter

Bäste Jörgen.
Du verkar tyvärr inte ha läst min text. I så fall skulle du ju inte kunna
svara som du gör.
Till att börja med så hade det tidigare systemet som jag beskrivit en
begränsningsregel som alliansen nu tagit bort.
Vidare skriver du att "Fastighetsskatten har tagits ut på orealiserade
positiva värdeförändringar av fastigheter som inte givit ägaren någon ökad
betalningsförmåga."
Alliansens nya system innebär att skatt tas ut på uppskov, vilket är exakt
det citerade d.v.s. positiva värdeförändringar av fastigheter som inte
givit ägaren någon ökad betalningsförmåga.
Till sist spelar det ju ingen roll om man kallar blåbär lingon eller
krusbär. Faktum är att många med uppskov kommer att få betala mer i skatt.

Carl E. Lundborg

> Hej och tack för ditt brev.
>
> Införandet av en fastighetsavgift istället för en fastighetsskatt är
> någonting som i stort sett alla Sveriges fastighetsägare kommer att vinna
> på. Det går naturligtvis inte att undgå att de fastighetsägare som har
> fastigheter som betingar högre taxeringsvärden är de som i kronor och ören
> tjänar mest på reformen. Men vad som är viktigt att påpeka är att ett
> innehav av en högt taxerad fastighet i många fall inte hänger samman med
> en hög inkomst och en god betalningsförmåga. I många fall byter
> fastigheter ägare genom arv. I andra fall har den kraftiga
> marknadsvärdestillväxten för fastigheter i populära områden gjort att
> ägarna har haft svårigheter att bo kvar på grund av att de drabbats av ett
> för högt skattetryck.
>
> En utgångspunkt i regeringens förslag är att ingen fastighetsägare,
> oavsett inkomst eller geografisk hemvist, ska betala mer i
> fastighetsavgift än vad som skulle betalas enligt de regler som gällde
> före regeringens tillträde. Motivet till avskaffandet av fastighetsskatten
> och införandet av fastighetsavgiften är att den inte tar hänsyn till
> principen om att skatt ska betalas efter förmåga. Fastighetsskatten har
> tagits ut på orealiserade positiva värdeförändringar av fastigheter som
> inte givit ägaren någon ökad betalningsförmåga. Det nya förslaget innebär
> jämfört med det tidigare socialdemokratiska systemet att de allra flesta
> tjänar på Alliansens fastighetsavgiftsreform. Det nya förslaget innebär
> jämfört med det tidigare socialdemokratiska systemet att de allra flesta
> tjänar på Alliansens fastighetsavgiftsreform.
>
> Med vänlig hälsning
>
> Jörgen

Varning för North Sails.

Kategori: Kompost

Två segel har jag beställt och köpt hos företaget North Sails. Båda seglen har varit slarvigt utförda och vållat mig bekymmer och åtskilliga besök för reklamation och åtgärder.
Jag borde väl ha tagit varning från den första beställningen och inte anlitat företaget mer, men eftersom segel är som en kostym som figursys så tänkte jag att det ju ändå löste sig till slut med det första seglet. Trots att jag tvingades ta mig med segel och båt till företagets segelmakeri på Lidingö ett par gånger.
Andra gången gick det dock ännu sämre. Företaget slarvade med mina måttuppgifter och kontrollerade ingenting mot mitt gamla inlämnade segel. De skickade bara helt sonika iväg mina noga uppmätta inlämnade måttuppgifter till Ceylon, där det syddes upp ett segel som var upp åt väggarna felaktigt. De kontaktade inte heller mig för kontrolluppgifter och önskemål, utan jag fick själv vända mig till dem flera gånger med förfrågningar om hur arbetet skulle utföras. Inte blev det billigt heller. 17 400 kr för ett litet storsegel.
Slarv och nonchalans präglar företaget North Sails och jag avråder alla att anlita North Sails.

Svar från finansdepartementet med min kommentar i inledningen.

Kategori: Synpunkter

Hej och tack för svaret.
Du/ni missar tydligen tyvärr det mesta av poängen i min skrivelse.
De tidigare uppskovsreglerna tillkom för att husägare som bara flyttade
från en adress till en annan inte skulle missgynnas i relation till
husägare som bodde kvar i samma fastighet med samma taxerings- och
värdeökning.
Uppskoven är inte mer räntefri statlig kredit för dem som råkar ha bytt
adress än vad de är för dem som bor i en och samma fastighet. Den
sistnämnda gruppen har samma taxerings- och värdeökning och statliga
räntefria kredit som de som råkar ha flyttat en gång. Skillnaden är bara
bokföringsmässig.
Eller hur?

Sthlm 08 02 06
Vänligen
Carl E. Lundborg

> Tack för din e-post om fastighetsskatten.
>
> Regeringen är medveten om att en del av dem som hittills har kunnat dra
> nytta av att ha stora uppskov, nu påverkas. Regeringen är samtidigt
> övertygad om att när det nya systemet är inarbetat, kommer det att vara
> väsentligt bättre än det gamla. En maxavgift om 6000 kronor eller 0,75
> procent av taxeringsvärdet för småhus respektive 1200 kronor eller 0,4
> procent av taxeringsvärdet för bostadsrätter, blir en förutsägbar årlig
> kostnad, till skillnad från det gamla systemet, där skatten snabbt kunde
> öka, utan att man fick motsvarande ökning i plånboken samtidigt.
>
> I dagsläget uppgår de sammanlagda uppskoven till cirka 200 miljarder
> kronor och i praktiken har detta varit stora, räntefria lån, som staten
> beviljat. I jämförelse med ett banklån, är det fortfarande förmånligt att
> ha ett uppskov. Frågan om retroaktivitet har prövats och resultatet är att
> reformen inte kan betraktas som retroaktiv.
>
> Vänligen
> Håkan Boberg
> Kansliråd
> Finansdepartementet