Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Svar från NyaModeraterna med min kommentar i inledningen.

Kategori: Synpunkter

Bäste Jörgen.
Du verkar tyvärr inte ha läst min text. I så fall skulle du ju inte kunna
svara som du gör.
Till att börja med så hade det tidigare systemet som jag beskrivit en
begränsningsregel som alliansen nu tagit bort.
Vidare skriver du att "Fastighetsskatten har tagits ut på orealiserade
positiva värdeförändringar av fastigheter som inte givit ägaren någon ökad
betalningsförmåga."
Alliansens nya system innebär att skatt tas ut på uppskov, vilket är exakt
det citerade d.v.s. positiva värdeförändringar av fastigheter som inte
givit ägaren någon ökad betalningsförmåga.
Till sist spelar det ju ingen roll om man kallar blåbär lingon eller
krusbär. Faktum är att många med uppskov kommer att få betala mer i skatt.

Carl E. Lundborg

> Hej och tack för ditt brev.
>
> Införandet av en fastighetsavgift istället för en fastighetsskatt är
> någonting som i stort sett alla Sveriges fastighetsägare kommer att vinna
> på. Det går naturligtvis inte att undgå att de fastighetsägare som har
> fastigheter som betingar högre taxeringsvärden är de som i kronor och ören
> tjänar mest på reformen. Men vad som är viktigt att påpeka är att ett
> innehav av en högt taxerad fastighet i många fall inte hänger samman med
> en hög inkomst och en god betalningsförmåga. I många fall byter
> fastigheter ägare genom arv. I andra fall har den kraftiga
> marknadsvärdestillväxten för fastigheter i populära områden gjort att
> ägarna har haft svårigheter att bo kvar på grund av att de drabbats av ett
> för högt skattetryck.
>
> En utgångspunkt i regeringens förslag är att ingen fastighetsägare,
> oavsett inkomst eller geografisk hemvist, ska betala mer i
> fastighetsavgift än vad som skulle betalas enligt de regler som gällde
> före regeringens tillträde. Motivet till avskaffandet av fastighetsskatten
> och införandet av fastighetsavgiften är att den inte tar hänsyn till
> principen om att skatt ska betalas efter förmåga. Fastighetsskatten har
> tagits ut på orealiserade positiva värdeförändringar av fastigheter som
> inte givit ägaren någon ökad betalningsförmåga. Det nya förslaget innebär
> jämfört med det tidigare socialdemokratiska systemet att de allra flesta
> tjänar på Alliansens fastighetsavgiftsreform. Det nya förslaget innebär
> jämfört med det tidigare socialdemokratiska systemet att de allra flesta
> tjänar på Alliansens fastighetsavgiftsreform.
>
> Med vänlig hälsning
>
> Jörgen