Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

FRA.

Kategori: Synpunkter

Man vet inte om man ska skratta eller gråta angående riksdagens beslut om att FRA ska tillåtas avläsa all kabelbunden privat information. Nya Moderaterna har sannerligen förnyat sig. Från att ha varit ett parti som alltid slagit vakt om den personliga integriteten, så är de idag ett parti som tar lätt på saken.

Förutom de sedvanliga svagheterna med avlyssning och avläsning av information, som att oskyldiga individer kan bli ihopkopplade med kriminalitet genom association till en viss plats eller tid, så är ett mycket starkt vägande skäl mot allmän avlyssning/-läsning från staten att det inte går att garantera att staten i framtiden har goda avsikter eller annorlunda uttryckt att staten är god.

Den må idag förefalla som god, men kan förändra skepnad och har då en utmärkt lag om avlyssning/-läsning av medborgarna till hands.
Det är en missuppfattning att tro att staten självklart är vi alla tillsammans, summan av alla medborgare.
Staten kan visserligen vara en minsta gemensam nämnare för alla medborgare i ett samhälle, men staten är ett självständigt subjekt som kan agera med eller mot allas eller vissa medborgares intresse.
FRA-lagen ger staten oanade möjligheter.

Globalt upprop om klimatet.

Kategori: Synpunkter

Klimatöverenskommelsen på Bali var bara en lös överenskommelse om kommande fortsatta förhandlingar och om ett nästa möte om avtal i Köpenhamn år 2009, vilket tvingar de seriösa klimatforskarna att skärpa tonen i ett globalt upprop.
Enligt en av grundarna till FN:s klimatpanel framlidne meteorologiprofessorn Bert Bolin så borde en klimatöverenskommels ägt rum för minst tio år sedan. 
Växthuseffekten har varit känd i minst tjugo år och världens politiker har medvetet hela tiden sopat problemet under mattan. Inte förrän glaciärernas smälvatten börjat rinna ner i byxorna på de politiska ledarna har dessa behagat börja tala om problemet som om de vistats två decennier på en främmande planet. I Sverige gäller det aktade namn som Ingvar Karlsson, Göran Persson, Mona Sahlin, Carl Bildt m.fl..
Hade vi och värden startat anpassningen för en tio till tjugo år sedan så hade det varit en seger för människans och politikens klokhet. Nu är vi med största sannolikhet tvungna att anpassa oss till en situation som överrumplar oss.
Ledarskribenter och maktens representanter försöker övertyga oss om att vi bara ska se positivt på den annalkande katastrofen och vidta en del tekniska justeringar så kommer vi i lugn och ro att kunna leva vidare i högönsklig välmåga utan några nämnvärda inskränkningar i vår livsstil.
Sanningen är nog snarare den att vårt samhälle är felkonstruerat från grunden, av inskränkta uppfinnarjockar, egoistiska penningjägare och ärelystna maktmänniskor, och att vi måste tänka om och lära om och göra betydande förändringar i våra liv. Uppenbarligen finns en stor risk för att klimatproblemet är underskattat, enligt forskarna bakom det globala uppropet. Hur mycket ytterligare tid ska förspillas innan samhällets företrädare börjar tala klarspråk?