Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Hur kan Stockholm stadsmiljö förädlas?

Kategori: Synpunkter

Dagens byggnationer i Stockholm präglas starkt av sträng rationalitet, ekonomiska
skalfördelar och materialval samt av stark internationell likriktning.
Staden upplåter stora markområden till byggbolag som effektivt bygger hela stadsdelar
som i lego. Sterila områden som exempelvis Södra stationsområdet, Liljeholmen och
Hammarby sjöstad.
Att tala om arkitektur är pretantiöst, när det handlar om några streck och
rutor som fylls med glas och putselement.
Arkitektur är en disciplin mellan konst och vetenskap och brukar ibland
kallas byggnadskonst. Konstnärligt handlande skiljer sig från andra former
av mänskligt handlande i så måtto att det anses ha ett eget väsen.
Utmärkande för staden var fram till början av 1900-talet dess organiska framväxt.
Fastigheter växte fram en i taget sida vid sida. Olika byggherrar och arkitekter satte sin
personliga prägel på sina fastigheter, vilket har givit oss Stockholms variationsrika charm.
Kända konstnärer/arkitekter var Ferdinand Boberg, Ragnar Österberg och Gunnar Asplund.
Numera tycks de anonyma byggkorporationerna ha tagit
över inlytandet över stadens utseende i en enformig riktning, med stålkonstuktioner,
glas och betong. Såsom Clarion hotell vid Skanstull eller det nya hotellet vid Centralen med det
falskklingande namnet Stockholm Waterfront.
Politikerna bjuder idag över varandra i sina ambitioner att bygga bostäder nästa mandat-
period, men inga talar om hur stadens skönhet kan förädlas. Annat än med mer stål, glas och
betong på höjden som Centern och Moderaterna förespråkat.
Stockholm har nu nog med stereotypa futuristiska byggnader och byggnadsnämnden bör börja
tänka i termer av hus i mänsklig skala med estetisk karaktär som hänger ihop med stadens
förflutna byggnadskonst, och då inte bara tänka på nyfunkis.
Dagens byggnationer i Stockholm präglas starkt av sträng rationalitet, ekonomiska skalfördelar och materialval samt av stark internationell likriktning.
Staden upplåter stora markområden till byggbolag som effektivt bygger hela stadsdelar som i lego. Sterila områden som exempelvis Södra stationsområdet, Liljeholmen och Hammarby sjöstad.
Att tala om arkitektur är pretantiöst, när det handlar om några streck och rutor som fylls med glas och putselement.
Arkitektur är en disciplin mellan konst och vetenskap och brukar ibland kallas byggnadskonst. Konstnärligt handlande skiljer sig från andra former av mänskligt handlande i så måtto att det anses ha ett eget väsen.
Utmärkande för staden var fram till början av 1900-talet dess organiska framväxt. Fastigheter växte fram en i taget sida vid sida. Olika byggherrar och arkitekter satte sin personliga prägel på sina fastigheter, vilket har givit oss Stockholms variationsrika charm.
Kända konstnärer/arkitekter var Ferdinand Boberg, Ragnar Österberg och Gunnar Asplund.
Numera tycks de anonyma byggkorporationerna ha tagit över inlytandet över stadens utseende i en enformig riktning, med stålkonstuktioner, glas och betong. Såsom Clarion hotell vid Skanstull, Åhlenshuset vid Östermalmstorg eller det nya hotellet vid Centralen med det falskklingande namnet Stockholm Waterfront.
Politikerna bjuder idag över varandra i sina ambitioner att bygga bostäder, men inga talar om hur stadens skönhet kan förädlas. Annat än med mer stål, glas och betong på höjden som Centern och Moderaterna förespråkat.
Stockholm har nu nog med stereotypa futuristiska byggnader och byggnadsnämnden bör börja tänka i termer av hus i mänsklig skala med estetisk karaktär som hänger ihop med stadens förflutna byggnadskonst, och då inte bara tänka på nyfunkis.