Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Integration och invandring från främmande kulturer oförenligt.

Kategori: Synpunkter

Problem med integration beror inte främst på att olika kulturer är mer eller mindre bra.
Det beror på upplösning av normer och brist på anpassning till nya normer. Vad som fungerar bra i ett sammanhang i t.ex. Somalia fungerar kanske inte självklart så bra i Sverige och vice versa. Troligtvis skulle svenska ungdomar bli minst lika förvirrade i Somalia som somaliska och många andra invandrade ungdomar är i Sverige. Inklusive en hel del av deras föräldrar.
Det kulturella kittet oavsett art och värdering är oerhört betydelsefullt. Normer, även kulturrelativt sett dåliga, har mycket stor betydelse för människors känsla av samhörighet med samhället, lojalitet och för anpassning.
Idag ser vi i Sverige åtskilliga exempel på normativ rotlöshet som kolliderat med ett annat främmande normsystem. Det som hade stort värde i Somalia har inget eller lågt värde i Sverige, varvid människor och särskilt ungdomar söker nya värden eftersom tillvaron för alla bygger på värdegemenskap och normer.
När mötet och friktionen mellan olika normsystem blir stor, så är det begripligt att vissa eller många individer vänder sig till subkulturer som religiös extremism eller kriminalitet som erbjuder snabba enkla normativa lösningar, sammanhang och samhörighet.
Ju större friktionsyta mellan kulturer desto mer problem och behov av "integration".
Sannolikt mår en sötvattensfisk bättre i sötvatten än i saltvatten, även om sötvattnet kan ha stora svårigheter. Med andra ord kan det vara betydligt enklare, bättre och lättare att leva i ett kultursammanhang, trots vedermödor, än att att ryckas upp med rötterna och planteras i ett helt främmande sammanhang.
De flesta politiker tycks se integration som ett förargligt symptom som kan botas med pengar, när integration i själva verket är en sjukdom i termer av kulturkonflikt och normupplösning som inte alls kan botas utan att den sjukdomsalstrande orsaken identifieras och undanröjs.
Det är därför inte möjligt att samtidigt vara för en stor invandring från främmande kulturer och för att motarbeta segregation och arbeta för så kallad integration. Eftersom det finns ett logiskt orsakssamband, som aldrig kommer att försvinna, mellan invandring från främmande kulturer och integrationsproblem.
Allt tal om att fixa integrationen för sig är en problemförnekelse om inte sjukdomsorsaken erkänns eller begrips. Folkomflyttning från ett främmande kulturellt sammanhang till ett annat är själva orsaken till integrationsproblem. Så länge som detta samband förnekas eller förklaras bort av ovidkommande socioekonomiska faktorer, så förblir integrationsproblemen permanenta och olösliga.