Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Om fusk med kött och tillsynen.

Kategori: Synpunkter

Fusket med datummärkningen av kött har förmodligen varat i många år och är knappast förvånande. Varför skulle det vara bättre ställt  med efterlevnaden av regler inom kötthandeln än på andra områden i samhället. Exempelvis vid betalning av skatt, import av starkdrycker, skattepliktigt arbete, nykter bilkörning, m.m..
Inga lagar och regler är möjliga att upprätthålla respekten för utan sanktionssystem och kontrollapparat. Annars vore skattemyndigheterna, polisen, domstolar och tullmyndigheten överflödiga.
Avseende efterlevnaden av regler för hantering av livsmedel har Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna genom miljö- och hälsoskyddsnämnderna via lagen om hantering av livsmedel tillsynsansvar.
Givetvis har handeln ett stort ansvar för det fusk som förevarit, men det största ansvaret bör vila på de tillsynsmyndigheter som brustit i sitt uppdrag. I första hand kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder. Media har hittills uteslutande fokuserat ämnets kritik mot handeln och diverse myndighetspersoner har snabbt hängt på med polisanmälningar för att dölja sina egna tillkortakommanden.
Hur har kommunernas tillsyn utövats om något så lätt misstänkt som fusk med datummärkning av kött kunnat pågå ostört i åratal och hur fungerar myndigheternas tillsyn på andra områden. Förmodligen är den bristande tillsynen på livsmedelsområdet bara ett exempel på att myndigheternas tillsyn i många stycken inte alls fungerar, utan bara är en pappertiger.


Kommentera inlägget här: