Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Svar från granskningsnämnden.

Kategori: Synpunkter

Se min anmälan i bloggen.
Nämden har missuppfattat att jag anmält hela programserien, så jag ska påpeka det för dem och avvakta vad det
leder till. Dock är friandet nästan slentrianmässigt. Enligt granskningsnämnden förefaller Svt och medarbetare vara i det nämaste fläckfria från kritik. Det är komiskt.

_____________________

PROGRAMMET

Första hälften av reseprogrammet handlade om Kambodja. Programledaren sa

att Kambodja är ett av de hetaste resmålen just nu. I ett reportage redovisades

inledningsvis landets historia med tortyr, avrättningar och massgravar under

Pol Pots styre. Därefter skildras dagens turistmål med långa sandstränder och

massagemöjligheter. Den andra hälften av programmet ägnades åt

Orkneyöarna i Storbritannien. Även här gavs inledningsvis en historisk

tillbakablick; här med spår av vikingatiden och områdets prägling av norska

och svenska vikingar. Därefter visades ett hotell på en av Orkneyöarna och

exempel på hotellverksamhetens utflyktsmål. I programmet lämnades inga

uppgifter om researrangörer, transportföretag eller liknande.

ANMÄLAN

Anmälaren anser att Packat & klart ensidigt främjar resebranschens intressen

- och ett antal ofta namngivna stora resebyråer och transportföretag - på

bekostnad av andra fritidsalternativ. Anmälaren kritiserar också att

programmet inte neutralt informerar om de enorma mängder

klimatpåverkande koldioxidutsläpp som nöjesresandet innebär.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden anser inte att det granskade avsnittet av Packat & klart

strider mot någon bestämmelse i radio- och TV-lagen eller i Sveriges

Televisions sändningstillstånd. De förhållanden anmälaren tar upp ger inte

2/2

anledning att göra någon ytterligare granskning av programserien.

Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens stf direktör Eva Tetzell efter

föredragning av Helena Söderman.

Eva Tetzell

Helena Söderman

 

Kommentera inlägget här: