Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Inget självändamål att sälja ut statliga bolag.

Kategori: Synpunkter

I princip är jag en hängiven förespråkare för att stat och kommun inte ska bedriva näringsverksamhet i konkurrens med näringslivet, men frågan om en enkel utförsäljning av statliga bolag är ändå ingen självklar slutsats.

Var dras gränsen mellan statligt och privat. Är det ägandet som avgör eller är det marknaden. Staten äger företag som opererar på en allmän marknad, vilket gör dem statliga i ägarhänseende men inte såsom företag. De är lika privata som alla andra företag.

Regeringen hävdar en utförsäljning av statliga bolag för att betala av på statsskulden, främst den utländska, vilket låter föredömligt. Emellertid säger elementär företagsekonomisk teori att om avkastningen på det totala kapitalet är bättre än låneräntan så är ett företag en bra affär.

Veterligen är de statliga företagen lönsamma och till och med mycket lönsamma för staten och avkastningen bör räcka till för att betala räntor och ge ett överskott.

Vidare bör regeringen reflektera över skillnaden mellan att sätta igång nya statliga företag i jämförelse med redan befintliga statliga bolag. Uttrycket att inte tömma ut barnet med badvattnet lämpar sig väl i sammanhanget.

Mot bakgrund av tidigare utförsäljning av Telia så bör regeringen besinna sig, anlita flera utomstående oberoende experter och gå mycket varsamt tillväga.

Det får inte vara ett självändamål att sälja ut statliga företag. Ett strikt affärsmässigt förhållningssätt måste vara den enda utgångspunkten.
Till sist så måste en utförsäljning anpassas till den rådande konjunkturen i olika avseenden.

Kommentera inlägget här: