Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Det utbredda skattefusket.

Kategori: Synpunkter

Skatteverkets generaldirektör ondgör sig över det omfattande skattefusket i samhället som undandrar statskassan miljarder kronor. Det är hans uppgift att uppmärksamma den sviktande skattemoralen i samhället och inte minst skattesystemets konsekvenser. Vad han inte säger i klartext är att staten aldrig kan räkna med att alla skatter kommer att betalas och särskilt inte i ett komplicerat högskattesamhälle som vårt.
Det är fullt torligt att lägre och enklare skatter skulle ge större intäkter till statskassan, genom mindre fusk och större betalningsvilja från skattebetalarna.
Största problemet med höga skatter, vilket också Mats Sjöstrand antyder, är kanske inte förlusten för statskassan utan att skattefusket snedvrider konkurrensen i samhället och därmed leder till ett skevt ineffektivt resursutnyttjande. Folk ägnar sig hellre åt mindre angeläget arbete som ger eller kan ge svarta inkomster än åt angeläget arbete som måste redovisas och beskattas.
"Smarta" småföretagare och hantverkare har länge insett poängen med att redovisa en låg grundinkomst som berättigar till viss pension,  bidrag och kanske A-kassa och sen köra resten svart och investera i kapital och privata pensionsförsäkringar som ev. kan dras av i deklarationen under arbetslivet för att beskattas lågt efter pensioneringen.
De stora förlorarna är alla med anställning som är hänvisade till lotto för att försöka förgylla tillvaron.
Många som röstat på och försvarat högskattesystemet är de som vunnit på systemets faktiska absurda orättvisa konsekvenser som ger mycket bättre inkomster än ett rättvist fuskfritt lågskattesystem.

KOMMENTARER:

 • Karl Potapoff (m) säger:
  2007-11-06 | 10:50:58

  Det största problemet med skattetrycket är att det snedvrider konkurrensen säger Carl. Men att minnas är att Carl ju är ekonom.

  De största problemen är som jag ser det politiska.

  1. Skapar ett trälsamhälle. Arbetaren jobbar 1 timma och lönkostnaden är totalt 100 kr inklusive sociala avgifter. Han har då 70 kronor i lön. Från detta avgår löneskatt och han har 50 kronor kvar. När han handlar avgår 10 kronor i moms och handlar han sprit och tobak avgår ytterligare 38 kronor som mest.

  Hans verkliga uppdragsgivare är det allmänna. Det är det allmänna som tar störst del av det ekonomiska utfallet av arbetet.

  En sådan omfattning som träleriet har idag i de väst har historien inte sett maken till.

  2. Snedvrider maktförhållandena. En liten klick av politiker fördelar skatteintäkterna och har därför makten över människors liv och vardag. Makten förskjuts från människor och företag till politikerna.

  3. Möjliggör ett doktrinärt system. För att ta ett exempel. Med skatteintäkter har hela barnomsorgen byggts upp utifrån vad politiker av politiskt ideologiska skäl anser vara bäst. Inte för barnen -utan för systemet. Helt andra former av barnomsorg hade säkert vuxit fram om skatteintäkterna låg kvar i de enskildas händer och de själva fått så att säga allokera fram ett system för omhändertagande av deras barn när behov av detta funnes.

  4. Leder till olika former av avartseffekter. Friska ser ingen anledning till att arbeta. Ett utbrett skattefusk, utflytt mm.


  Omfattningen är sådan att den påverkar människors moral och samhällssyn i allmänhet.

  Kort sagt har dagens skattesystem en rad otrevliga effekter. Vi ser dem alla i full blom i dagens Sverige.

  Jag håller med Carl om ett lågskattesystem.

  Karl Potapoff

Kommentera inlägget här: