Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Stoppa diskrimineringen av sniglar.

Kategori: Synpunkter

Förlåt singlar ska det naturligtvis vara.

Länge har parvis heterosexualitet varit en urvalskategori för rättigheter i och skydd av samhället. För exempelvis äktenskap och barn. På senare tid har parvis homosexualitet mer eller mindre fått samma status. Emellertid har singlar lämnats fullständigt vind för våg.
Vad i hela fridens namn och hans mostrar är det som gör att hetero- och homosexuella singlar utesluts ur samhällsgemenskapen. Det är djupt orättvist och diskriminerande av hetero- och homosexuella par att frysa ut alla singlar.
Singlar vill bli betraktade som likvärdiga med hetero- och homosexuella par med samma rättigheter i samhället. Vad är det som gör att två singlar inte ska kunna godkännas för adoption, oavsett sexuell läggning, och varför ska inte två singlar kunna få ingå äktenskap under förslagsvis beteckningen dublett.
Jag uppmanar lagstiftaren att bryta upp konservativa mönster för familj och relationer och ge singlar samma rättigheter som hetero- och homosexuella har. 
Hetero- och homosamhället förtrycker idag ensamma singlar, särbosinglar och alla gruppsinglar.