Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Inför regelbundna körkortsprov.

Kategori: Synpunkter

Efter sommarens bilturer (i biogasbil) får jag konstatera att landets bilförare är usla bilister.
Ibland kör de slalom mellan filerna, de blinkar bara i enstaka fall vid filbyte, de ligger gärna bara tio till tjugo meter bakom framförvarande fordon oavsett hastighet, de tycks aldrig ha hört talas om vattenplaning eller om att vilt kan korsa vägen. De irriterar städade förare genom sin nonchalans i trafiken.
De struntar högaktningsfullt i att hastighetsbegränsningarna är anpassade
till vägarnas beskaffenhet och koldioxidutsläpp i förhållande till varvtal
och hastighet tycks vara dem fullkomligt okänt eller ointressant.
Inte heller förstår de värdet för hälsa och miljö av att låta bilen stå och promenera till brevlådan 250 meter bort eller ta cykeln några kilometer till stranden eller butiken.
De verkar helt enkelt inte vara mogna den ansvarsfulla uppgiften att framföra motorfordon.
Något äldre bilar måste besiktigas varje år av säkerhetsskäl, men bilförare
anses inte behöva repetera och förnya sina kunskaper som bilförare. Trots
att de flesta olyckor nästan alltid beror på den mänskliga faktorn.
Politikernas prat om nollvision avseende döda och skadade i trafiken är
kvalificerat struntprat, eftersom de inte vågar stöta sig med bilisternas som väljare genom att kräva uppkörning förslagsvis vart tredje eller femte år beroende på hur länge man haft körkort.

KOMMENTARER:

  • Raa-Kel säger:
    2008-08-18 | 14:42:10

    Här uppe i norr kör folk och går folk som vilda renar. De vet inte vad som är att komma från höger så man står och väntar , med de kör ej, de hittar ej sin bil på parkeringar utan går och mixtrar på andras, de backar på de andra bilarna på parkeringarna, de ser sina bekanta i våran bil, men det är ändå lindrigare än vad skåningarna gör, de kör utan körkort, våran f.d.granne slutade att köra då vi fick en polismästare i grannhuset i Höör. Den som har kört på vägen till flygplatsen från Malmö så kan berätta om livsfarliga omkörningar och racertävlingar alla dagar, och där finns det inga vägkameror. Vem är rädd, jo vägverket, inga kameror ingen fartbegränsning anser skåneborna, eller. Körkort har inte ens varannan i Skåne, så vad kolla.

Kommentera inlägget här: