Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Fråga till miljödepartementet om skattefritt miljöbränsle.

Kategori: Synpunkter

Enligt uppgifter så ska biobränsle vara befriat från skatt. Emellertid är prisskillnaden på en liter bensin och en kubikmeter biogas i stockholmsområdet bara runt en krona.  Grovt räknat kan man köra ungefär lika mycket på en liter bensin som på en kubikmeter gas.
I Jönköping kostar gasen bara 7,50 kr jämfört med 12,50 kr i Stockholm.
Begripligen så är motivet till skattebefrielsen på biobränsle som biogas att det ska stimulera folk till att köra miljövänligt. Personligen har jag köpten en bil som går på biogas, men jag märker föga av den förmodade skattebefriade stimulansen, eftersom gasleverantören och gasdistributörerna verkar ta hand om skatten genom att höja gaspriset till bensinprisets nivå.
Jag har frågat miljödepartementet om hur de ser på denna sak och jag ser fram emot deras svar.

KOMMENTARER:

 • Hannes Borg säger:
  2008-07-08 | 09:43:39
  Bloggadress: http://www.regeringen.se/miljo

  Hej Carl!  Vi har fått ditt brev. Som du nämner så är biobränslen, eller förnyelsebara drivmedel, befriade från skatt. Förnyelsebara drivmedel omfattas ej av koldioxidskatt eller energiskatt, de omfattas fortfarande av moms. Denna skattebefrielse gäller alla drivmedel som är koldioxidneutrala.  Att priset vid pump varierar kan bero på flera orsaker. För E85 där infrastrukturen är väl utbyggd och konkurrensen är väletablerad är prisskillnaderna ganska små. För biogas är förutsättningarna annorlunda då det finns färre bolag på marknaden och infrastrukturen och produktion ännu ej är särskilt välutveckad i vissa delar av landet.  På vissa orter finns en omfattande lokal produktion, ett nät för distribution och ett bra utbud av tankstationer. På andra håll är tillgången på biogas sämre och distributionen får ske med med lastbil.  I vårt arbete för att främja biogas har regeringen satsat på ett stöd till biogaspumpar. Genom ekonomiska styrmedel som tex. CO2 skatt och främjandet av miljöbilar blir även biogasen/fordonsgasen mer lönsam för den enskilde bilisten.  Med vänlig hälsning  Hannes Borg

  Politiskt sakkunnig, Miljödepartementet

Kommentera inlägget här: