Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

FRA.

Kategori: Synpunkter

Man vet inte om man ska skratta eller gråta angående riksdagens beslut om att FRA ska tillåtas avläsa all kabelbunden privat information. Nya Moderaterna har sannerligen förnyat sig. Från att ha varit ett parti som alltid slagit vakt om den personliga integriteten, så är de idag ett parti som tar lätt på saken.

Förutom de sedvanliga svagheterna med avlyssning och avläsning av information, som att oskyldiga individer kan bli ihopkopplade med kriminalitet genom association till en viss plats eller tid, så är ett mycket starkt vägande skäl mot allmän avlyssning/-läsning från staten att det inte går att garantera att staten i framtiden har goda avsikter eller annorlunda uttryckt att staten är god.

Den må idag förefalla som god, men kan förändra skepnad och har då en utmärkt lag om avlyssning/-läsning av medborgarna till hands.
Det är en missuppfattning att tro att staten självklart är vi alla tillsammans, summan av alla medborgare.
Staten kan visserligen vara en minsta gemensam nämnare för alla medborgare i ett samhälle, men staten är ett självständigt subjekt som kan agera med eller mot allas eller vissa medborgares intresse.
FRA-lagen ger staten oanade möjligheter.