Carl E. Lundborg

Allt material är än så länge fritt att använda såvida inte annat anges, men lämna gärna kommentarer här eller till mejl carlelundborg@gmail.com.

Mästerskapet med mig själv.

Kategori: Synpunkter

Hade möte med mig själv igår.
Kom lite sent, men det gjorde inget visade det sig.
Ingen annan hade heller kommit i tid.
Mötesfrågorna gällde mänsklighetens utveckling och planerna för hösten, för mig och mänskligheten.
På första frågan framförde jag att det är oklart hos både Darwin och Dawkins varför generna konkurrerar via individer och arter. Det är likaså oklart varför de konkurrerar överhuvudtaget.
Kunde de inte bara ligga i lite olika sörjor och mutera till höger och vänster, utan allt trassel med fenotyper.
Jag invände att det eventuellt kan finnas någon information att finna i begreppet selektionsnivåer inom genetiken.
Mötet beslutade enhälligt att undersöka saken närmare.
Då ingen annan begärde ordet så passade jag på att ta upp en angränsande fråga om varför de mänskliga generna samverkat till att utveckla en så pass komplicerad överföringsmekanism som den tvåkönade människokroppen. Det finns ju trots allt mycket enklare arter, maskar, loppor och löss t.ex. som verkar ha pinnat på i evolutionen minst lika bra som människan och till och med bättre än om man ser till antalet.
Jag föreslog med viss skepsis att det skulle kunna bero på att det funnits en speciell nisch i ekosystemet för just människan.
Nåväl, längre än så kom inte den diskussionen och frågan bordlades till nästa möte.
Nästa punkt; planerna för hösten.
Ja, frågan är om jag ska satsa på MMA eller mästerskapen i cirkelbevis.
Visserligen använder man skallen i MMA, men jag tror det lutar åt cirkelbev
Det känns liksom lite mindre begränsat än MMA, trots att MMA har gummisnoddar i kvadraten.
Mötet fattade här beslut om att icke satsa på MMA p.g.a. risken för skoskav.
Sista punkten om mänsklighetens utveckling avhandlades under livlig diskussion.
Å ena sidan framfördes synpunkten om att det knappast kan bli sämre än det varit för mänskligheten och å andra sidan förfäktades att det inte varit så illa ställt för mänskligheten trots motgångar och att prognosen var ljus.
Mötet lämnade frågan obesvarad och även denna punkt bordlades på obestämd tid, varvid mötet övergick till samkväm med öl i form av stark.
Alla tackades för deltagandet och önskades en fortsatt god sommar.

 

  

Kommentera inlägget här: